O nás

 

Lékařka: MUDr. Eva Hejlová

 • Absolvent LF UP v Olomouci.
 • Atestace I.st. z pediatrie.
 • Akreditace pro obor praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Školitel pro výuku pediatrů ve specializované přípravě pro obor praktické lékařství pro děti a dorost a absolventů lékařských fakult v předatestační přípravě ze všeobecného lékařství.
 • Absolvent kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže zakončeného závěrečnou zkouškou a osvědčením pro provádění praxe.
 • Absolvent kurzu Základy homeopatické terapie zakončeného závěrečnou zkouškou a osvědčením pro provádění praxe.
 • Absolvent kurzu Gemmoterapie a bylinná léčba s několikaletou praxí ve fytoterapii.
 • Člen České lékařské komory, Odborné společnosti praktických dětských lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
 • Účast na výzkumných programech a studiích v oboru praktické dětské a dorostové medicíny.
 • Praxe v dětském a dorostovém lékařství od r. 1984, soukromá praxe praktického lékaře pro děti a dorost od r. 1992.


Zdravotní sestra: Martina Vršková

 • Dlouholetá praxe v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.