Poskytovaná péče

 • Léčebně - preventivní péče o děti a dorost od 0 do 19 let.
 • Očkování povinné i volitelné zde.
 • Rychlá laboratorní diagnostika pomocí speciálních přístrojů:
 1. QuikRead go - test CRP k odlišení virové infekce od bakteriální, je to jeden z markerů, zda-li nasadit antibiotickou terapii, či nikoliv.
 2. Streptest - k rychlému průkazu streptokokové infekce, což usnadní správný výběr antibiotika.
 3. Glukometr - k určení hladiny cukru v krvi.
 4. Hgb tester - k určení hladiny krevního barviva a přesnější diagnostice anemie.
 5. Močový analyzátor - k přesnému a podrobnému stanovení některých nežádoucích látek v moči (např. krev, ketolátky, leukocyty, glukosa, bílkovina,...) a tím k přesnější diagnostice infekce močových cest.
 6. Inkubátor na uritesty - ke kultivačnímu vyšetření moči (tzn. vyšetření na přítomnost bakterií v moči).
 • Ošetření pomocí Bioptronové lampy.
 • Nastřelování náušnic - více informací zde.
 • Gemmoterapie a bylinná léčba - poradenství a prodej bylinných preparátů, více informací zde.